Xu hướng phát triển chung của ngành bao bì giấy 2019

Xu hướng phát triển chung của ngành bao bì giấy 2019

đã qua nhiều giai đoạn thăng trầm, ngành in ấn bao bì đến nay đã khẳng định được vai trò cũng như sức hút của mình trong các vận hành sản xuất, đóng gói cũng như vật phẩm quà tặng cho doanh nghiệp. Đến nay, khi mà người ta trở nên ưa chuộng các sản phẩm bao bì tái chế thì bao bì bằng giấy trở thành sự lựa hoàn hảo, trở nên ngành bao bì mũi nhọn của nước ta. Một số thống kê ngành bao bì giấy 2019 Hiện, cả nước có khoảng 1000 doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp những sản phẩm bao bì cho các cty, cửa hàng bé lẻ trong đó doanh nghiệp nhỏ chiếm đến 80%. Ngoài ra, các thống kê trên thế giới cũng cho thấy về tổng tiêu thị giấy có sự chênh lệch như sau: Đóng gói thực phẩm: 30% – 50%. Điện – điện tử: 5% – 20%. Hoá dược phẩm: 5% – 10%. Trước...
Read More